پیام شما می‌تواند شروع یک مکالمۀ سازنده باشد

در تماس باشید

تلفن

۸۸۵۶۶۵۵۷-۶۲ (داخلی ۲ )

ایمیل

contact@tiksell.com

آدرس

تهران :خیابان سعادت آباد ، بلوار دریا ، خیابان سردار دریا ، خیابان شهید عباسی اناری ، پلاک ۴۰